windy

windy

windy619@centrum.cz

Stoprocentě zkoušejte i když tomu nevěříte,ale důležité je věřit protože když nevěříte tak se vám to nepovede*lol*
věřte mi kdyby se mi nepovedla jediná věc tak to sem nepíšu a nedávám přiznám že se mi zatím povedla jenom telekineze a reinkarnace

Černá magie

Černá magie

Černá magie je velice lákavá a svůdná, jelikož pramení z nejtemnější části lidské duše. Černou magií se nazývá přetransformování energie, která má za úkol ničit nebo poškozovat. Nejvhodnější pro černou magii, jsou takové předměty, které působí na psychiku temným a "zlým" dojmem. Nejzákladnějším předmětem, je amulet obrácený pentagram, jelikož skrz něj se pročišťuje negativní energie z lidí, nebo předmětů do křišťálově čisté negativní energie, která v sobě nemá příměsi energie, neboli části energie, která je také negativní, ale má v sobě části jiných energií. 


Příklad - každý člověk, nebo předmět má v sobě určitý druh energie, která je většinou nekompatibilní pro jiné účely a je těžké s ní pracovat. Proto používám pentagram na přetransformování této energie do neutrální energie - křišťálově čisté negativní energie, s kterou se dobře pracuje a dále se podle potřeby upravuje přidáváním příměsí jiných energií. (omlouvám se, ale je to velice těžké popsat a vyjádřit). Vše je o energii a stimulaci mágova mozku. Jak co na něj působí a jak to cítí. Také rituály s knihy Stínů jsou založené na podstatě stimulovat a naladit mozek na dané prokletí, či rituál. Všechny magické předměty jsou v základě obyčejné předměty, kterým až mág dá život a sílu, skrze jeho vlastní vůli. Někdy je důležitá správná hudba, ne metal nebo podobná muzika, ale hluboké, pomalé, temné tóny, které jsou neutrální např. nahrávka bouřky se zvuky dopadajících kapek deště a občasné zahřmění. Důležité jsou i fotka, nebo části oblečení, či těla (vlasy, nehty) člověka, kterého chcete zničit. Pokud nemáte k dispozici fotku, nebo části těla nepřítele, stačí když ho znáte a víte alespoň jak vypadá. Vaše mysl je jako fotoaparát, kde máte uloženo vše. Všechny předměty s kterými se při rituálech pracuje tvoří jeden celek a každý předmět je určen na něco jiného. Základem při rituálu je utvoření ochranného kruhu, kolem mága a pentagram, který má mág zavěšený na krku. Pro tvorbu ochranného kruhu je důležitý obřadní nůž s nevodivou rukojetí, kterým kolem sebe ve vzduchu mág udělá ochranný kruh, v proti směru hodinových ručiček. Tento druh ochranného pole, se používá tehdy, pokud rituál provádíte v místnosti, ve které nejde nakreslit ochranný kruh na podlahu. Dále jsou důležité černé svíčky, vykuřovadla (bylinky, vonné tyčky, olej Black Devil, atd.) a další pomůcky. Jak už jsem zde zmiňoval Pentagram - je to symbol síly a energie, jeho čtyři hroty symbolizují čtyři živly(oheň, vítr, země, vzduch) a pátý hrot symbolizuje mágovu vůli, tzn. ovládnutí všeho skrze mágovu sílu vůle. Také je to vynikající odražeč negativních sil.

Černou magií se dá dosáhnout naplnění pomsty pramenící s nespravedlnosti, aniž by jste se zapletli do konfliktu se zákonem hmotného světa ve kterém žijeme. Ale dávejte si veliký pozor, aby jste vždy jednali oprávněně, jelikož všechno co uděláte se vám vrátí a zrcadlový odraz může pro vás být hodně nepříjemný a mnohdy i smrtící. Černou magii používejte pouze tehdy, pokud není jiná možnost. Černá magie je jako zbraň, a proto má její praktikování hrůzné následky a mnohdy i pro samotného mága, pokud nejedná oprávněně.UPOZORNĚNÍ:

Vždy, když se věnuji hermetické praxi nebo meditaci, vypnu svůj mobil i počítač, abych nebyl rušen.

Při rituálu černé magie nejde jen o odříkávání nějakého textu, ale i o další praktiky exempli causa ceremoniální úkony, dechová cvičení, imaginace, autosugesce etc.

Jelikož oběť mého útoku často jezdila autem, představoval jsem si dopravní nehodu, která by oběť vyřadila z jejího pracovního procesu a tím zminimalizovala její nebezpečí pro mou osobu a pro společnost. Nehodu jsem si představoval na konkrétním místě nedaleko města, ve kterém žiji.

Problémem černomagického útoku je to, že si operatér myslí a je přesvědčen o tom, že ho provádí proti oběti tohoto útoku. Ale nikdy operatér nemůže vyloučit, že odněkud z podvědomí se mu dostane do jeho vědomí myšlenka na někoho jiného. A v tom je nebezpečnost černé magie.
Nikdy nemůžete mít objektivní jistotu, že černomagický útok, který provádíte, je správný.

Nikdy nemůžete mít jistotu, že se do vašeho černomagického útoku nedostane myšlenka na někoho jiného a vy tím neublížíte někomu jinému, na kom vám velice záleží.

Nikdy nemůžete mít jistotu, že se černomagický útok neobrátí proti vám nebo proti vašemu okolí a nebo proti někomu, koho vůbec neznáte.

černá magie

Černá magie termín je patrně odvozen z perského slova, které znamená moc nebo velikost podobně v latině magnus znamená velký, v řečtině megas je mocný, v sanskrtu maha znamená moc. Jejím základem, jak si mnozí myslí, není ubližování, zaklínání, proklínání a očarovávání, ale čistě a pouze využívání energie získané jejím užitím, pro své potřeby. V bílé magii je jaký koli magický úkon použit pro změnu či získání energie třetí straně, bez nároku na získání jakékoli energie pro sebe. V černé magii je tomu právě naopak. Pojem jako "zlá, negativní, špatná jsou tedy zavádějící termíny a to jen proto, že v této magii, je prioritou získat co nejvíce energie pro sebe, ale neznamená to, že tuto energii nelze předat někomu jinému.

Příklad: K černé magii nepostradatelně patří rituály, invokace, "kouzlení". Jedním z nejlepších příkladů černé magie bych z trochou nadsázky poukázal na tak zvanou knihu jménem: Kniha Abramelinova která má základ v Kabale a ukazuje právě, jak získat svého osobního anděla ku prospěchu svému, který nás učí jak ovládnout démony a jak správně zacházet s kabalistyckými čtverci. Při čemž v celé knize je stále dokola doporučováno, že zájmem není škodit, pouze získat pro sebe. Přesto se dá kniha řadit do černé magie.

Zákony: V černé magii, ač se to nezdá platí také zákony. Jedním a tím nejdůležitějším který by měl každý mít na paměti je zákon "akce a reakce". Nikdo by se neměl divit, že pokud vyvolá nějakou energii, bude mu tato energie vrácena a v dostatečné míře posílena, ať již bude záporná nebo kladná.

Praktikování: Pokud již někdo chce začít praktikovat černou magii, měl by si uvědomit, že tato magie není nic neškodného. Každý kdo chce začít praktikovat, by si měl uvědomit několik faktů:
Měl by být vyrovnaný sám se sebou. (Být vnitřně silný)
Být k sobě upřimný a nepouštět se do magických operací, které jsou nad jeho rámec možností.
Uvědomit si že cokoli udělám, vrátí se mě posíleno.
Být si vědom toho, že černá magie nemá hranice a je velmi těžké rozeznat hranice přechodu pozitiva a negativa.

Líbí se Vám tyto stránky?

Ano, líbí (1530 | 78%)

Provozujete magii?

Ano ale sem dřevo. (318 | 16%)
Ne ale je to zajmavý. (430 | 22%)
Tak co zkusily ste to a vyšlo vám to no vidíte
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one